Mesafeli Satış Sözleşmesi

MADDE 1: MOTTOBÜS ile katılımcı ­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­____________________ arasında yapılan anlaşma gereğince _________-_________ tarihleri arasında 14 Avrupa ülkesine kültür gezisi düzenlenecektir. İş bu gezi kapsamında MOTTOBÜS katılımcıların; gidilecek olan ülkelere ulaşım masraflarını, 6 şehirde yapılacak olan konaklama masraflarını, yurtdışı çıkış harç masraflarını, 15 günlük seyahat sigortası masraflarını karşılayacak olup, diğer tüm giderler (şehir içi özel ulaşım, yiyecek ve içecek ihtiyaçları, müze giriş ücretleri vs. geri kalan tüm harcamalar) katılımcıya ait olacaktır.

MADDE 2: Sözleşme bedeli _____ Euro’dur. Ödemeler nakit olarak yapılacak olup, iş bu sözleşme imzalandığı süreç içerisinde, katılımcı 299 Euro peşinat ödeyecektir. Kalan ____ Euro ise en geç gezi tarihinden 30 gün öncesine kadar ödenecektir.

MADDE 3: Hava, yol ve gidilecek ülkelerin sonradan ortaya çıkabilecek koşullarına göre MOTTOBÜS programda değişiklik yapma hakkına sahiptir. MOTTOBÜS, programa başlamadan veya program esnasında meydana gelebilecek herhangi bir siyası olay, grev, tabii afet, teknik olaylar, hava muhalefeti, taşıyıcı şirketlerin yapabileceği iptallerden ve gecikmelerden dolayı MOTTOBÜS sorumlu tutulamaz. Buna bağlı olarak MOTTOBÜS programda ve nakil araçlarında, her türlü değişikliği yapma hakkını saklı tutar.

MADDE 4: Program kapsamında gidilen ülkelerde, o ülkenin iç hukukundan veya uluslararası hukuktan kaynaklanan olası engelleyici, kısıtlayıcı girişimlerden ve buna bağlı sorunlardan MOTTOBÜS sorumlu değildir.

MADDE 5: Program dâhilindeki ülkelere ulaşım otobüs ile sağlanacaktır. Ülkelere yapılacak olan ulaşım sözleşme bedeli içerisindedir. Ancak gidilecek olan ülkelerdeki şehir içi ulaşımlar katılımcılara ait olacaktır.

MADDE 6: Gezi süresince 6 şehirde konaklama yapılacaktır. Bu şehirler: Budapeşte, Prag, Amsterdam, Paris, Floransa ve Roma’dır.

MADDE 7: MOTTOBÜS’ün sözleşmeyi feshetmesi halinde katılımcı uğradığı zarar oranında tazminat hakkına sahip olur. Ayrıca, MOTTOBÜS katılımcının o güne kadar yaptığı tüm ödemeleri 30 gün içinde katılımcıya iade eder. Sözleşmenin feshi, kayıt edilen katılımcı sayısının, organizasyonun düzenlenmesi için gerekli olan sayıya ulaşmaması veya MOTTOBÜS gerekli tüm önlemleri almış ve özeni göstermiş olmasına rağmen, mücbir sebeplerden kaynaklanması halinde katılımcının tazmin hakkı doğmaz.

MADDE 8: Katılımcı herhangi bir sebeple (ölüm, hastalık vb. mücbir sebepler hariç olmak üzere) sözleşmeyi feshettiği takdirde MOTTOBÜS’e ödemiş olduğu peşinatı geri almamayı iş bu sözleşmeyi imzalayarak kabul ve beyan eder.

MADDE 9: Katılımcının, MOTTOBÜS Avrupa Turu programına katılımının mümkün olmaması durumunda, hakkını, MOTTOBÜS organizatörlerinin de onaylayacağı istediği bir üçüncü kişiye devredebilir.

MADDE 10: MOTTOBÜS Avrupa Turu programına katılacak olan kişilerin pasaport ve vize işlemleri, katılımcıların bizzat kendileri tarafından gerçekleştirilecektir. Vize sürecinde, MOTTOBÜS, anlaşmalı olduğu vize acentesi ile katılımcılara yardımcı olabilecektir. Vize konusunda nihai karar elçiliklerindir. Katılımcının vize başvurusunun olumsuz sonuçlanması durumunda MOTTOBÜS herhangi bir sorumluluk kabul etmemektedir.

MADDE 11: Kişilerin vize almış olmalarına rağmen, program dahilindeki ülkelere girememelerinden, geri çevrilmelerinden dolayı MOTTOBÜS kesinlikle sorumlu tutulamaz.

MADDE 12: Katılımcılar iş bu gezi kapsamında münferit hareket edemezler. MOTTOBÜS’ün programına uymak zorundadırlar. MOTTOBÜS, program dahilinde hareket etmeyen ve programın içeriğine zarar verecek şekilde davranan kişileri programdan çıkarma yetkisine sahiptir. MOTTOBÜS tarafından programdan çıkartılan kişiler, programdan çıkartıldıkları ülkeden geri dönüş masraflarını (belirlenen günde uçak seferi yoksa sefer gününe kadar oluşabilecek konaklama masrafları dahil) kendileri karşılamak zorundadırlar.

MADDE 13: Program dahilinde hareket etmek istemeyen veya programın niteliğini bozacak şekilde hareket edip programdan çıkartılan kişiler, MOTTOBÜS’ten herhangi bir hak ve alacak talep edemezler.

MADDE 14: Program süresince katılımcıların uyuşturucu madde tüketmeleri ve taşımaları yasaktır. Program süresince bahsi geçen maddeleri taşıyan veya kullanan katılımcılar tespit edildiği an programdan çıkartılacaktır.

MADDE 15: Gidilen şehirlerde panoramik şehir turları yapılacaktır. İsteyen katılımcılar gruptan ayrılarak bireysel olarak gezebilir. MOTTOBÜS tarafından rehberlik hizmeti verilmemektedir. Gidilecek şehirlerle ilgili tanıtıcı, yazılı ve sözlü bilgiler MOTTOBÜS tarafından katılımcılarla paylaşılacaktır.

MADDE 16: MOTTOBÜS Avrupa Turu programında oluşacak tüm yazılı ve görsel çıktıların telif hakları MOTTOBÜS’e aittir. Organizasyon esnasında katılımcıların çekilen tüm video ve fotoğrafları MOTTOBÜS tarafınca sosyal medya ve görsel basında kullanılabilir, çıktılarda yer alan katılımcı görsellerinin kullanılmasından dolayı bir hak talep edemez.

MADDE 17: Katılımcı MOTTOBÜS programının niteliği ve şekli konusunda her türlü bilgiyi aldığını iş bu sözleşmeyi imzalayarak kabul eder.

MADDE 18: İş bu sözleşme, MOTTOBÜS ve katılımcı __________________________ tarafından tanzim ve imza edilmiştir. Taraflar sözleşmeyi imzalarken MOTTOBÜS programına uyacaklarını ve bu sözleşmedeki maddelerin hepsini kabul etmiş sayılırlar.